Videoen er produceret af TED-Ed som laver animerede undervisningsvideoer.
Den er på engelsk, og der er ikke danske undertekster.
Herunder er en tilpasset oversættelse fra Hjerneskadeforeningen.

Hjernen elsker musik

Når en musiker går i gang med at spille på sit instrument, udløser det et fyrværkeri i hele hjernen. Udefra set virker musikeren måske rolig og fuldt koncentreret om sin musik og sine bevægelser, men inde i hjernen er der en fest.

Scannere viser fyrværkeri i hjernen

I de seneste årtier har hjerneforskningen opnået store gennembrud med hensyn til at forstå hvordan hjernen fungerer. Det er sket ved at forskere har overvåget hjernen med MR- og PET-scannere.

Når man for eksempel læser eller laver matematikopgaver, udløser det aktivitet i nogle bestemte områder i hjernen. De områder kan man se lyse op i scannerne. Men når mennesker lytter til musik, udløser det nærmest et fyrværkeri, hvor mange steder i hjernen lyser op samtidig.

Der sker en masse, når man bearbejder lyd. Hjernen piller elementer som melodi og rytme fra hinanden for først at kunne forstå dem, derefter at sætte dem sammen igen. Herved skabes den samlede musikalske oplevelse. Hele den proces når hjernen at udføre i løbet at det splitsekund der går fra vi først hører musikken, til vores krop reagerer på den.

Forskellen på at lytte og skabe

Da hjerneforskerne gik fra at observere folk der lyttede til musik, til at observere folk der spillede på et instrument, ændrede de spredte raketter i hjernen sig til et decideret festfyrværkeri. Det viste sig at for hjernen kan det at lytte til musik kontra det selv at spille musik sammenlignes med at spille tennis eller svømme kontra at gennemføre en komplet fysisk træning hvor alle kroppens muskler er i brug. Hos musikere der spiller et instrument, lyser hjernen op flere steder på samme tid, mens den bearbejder de forskellige informationer i både indviklede, indbyrdes og forbløffende hurtige sekvenser.

Forskningen på området er endnu ret ny, men hjerneforskerne mener at det at spille et instrument især aktiverer de dele af hjernen som modtager informationer fra øjne og ører (visuel og auditiv kortex) samt fra motorisk kortex som koordinerer bevægelser. Det styrker disse hjernefunktioner når man øver sig i at spille musik, helt ligesom fysisk træning styrker de områder af kroppen der trænes. De styrkede hjernefunktioner kan anvendes i andre aktiviteter end musikken.

Den mest åbenlyse forskel mellem at lytte til og spille musik er at det at spille/skabe musik kræver god finmotorik – og finmotorikken styres fra begge hjernehalvdele. Samtidig kombinerer det at spille musik den sproglige og matematiske præcision, som den venstre hjernehalvdel er mest involveret i, med ideer og kreativitet, som den højre hjernehalvdel er særligt god til.

At spille musik styrker også hjernebjælken og gør den mere aktiv og effektiv. Hjernebjælken er den bro der forbinder de to hjernehalvdele og gør det muligt for beskeder hurtigt at komme fra den ene halvdel til den anden på grund af de mange forskellige forbindelser der er skabt imellem dem.

Musikere løser opgaver mere effektivt og kreativt

Forskningen tyder på at musikere er både mere effektive og mere kreative i deres opgaveløsning, bogligt såvel som socialt. De har oftere et højere niveau af eksekutive funktioner, fordi det at spille musik både handler om at skabe musikken og forstå dens følelsesmæssige indhold og budskab. De eksekutive funktioner dækker blandt andet over evnen til at planlægge og udføre en plan, lære strategier og holde sin opmærksomhed på detaljer, hvilket kræver en analyse af såvel tænkning som følelser på samme tid.

Disse funktioner har også indflydelse på hvordan vores hukommelse fungerer. Og musikere har faktisk udvidede hukommelsesfunktioner, det vil sige at de er hurtigere og mere effektive til at skabe, arkivere og hente erindringer. Hjerneforskerne mener at det kan skyldes at musikere bruger de stærke forbindelser de har skabt deres hjerner, til at sætte flere kategorier på hver erindring, for eksempel ‘et begreb’, ‘en følelse’, ‘en lyd’ eller ‘en sammenhæng’. Fuldstændigt som en god søgemaskine på internettet.

Men er det ikke bare kloge mennesker der spiller musik…?

Hjerneforskere har faktisk undersøgt om det kunne være tilfældet. Indtil videre har det vist sig at fordelene ved at lære at spille et instrument er unikke sammenholdt med for eksempel at dyrke sport eller tegne og male. De kunstneriske og æstetiske aspekter i at lære at spille et instrument er anderledes end i alle andre aktiviteter man har sammenlignet med, herunder andre former for kunst.

Man har lavet forskellige studier af mennesker som var på samme niveau i forhold til kognitive funktioner og neurologiske processer. En gruppe af deltagerne skulle så lære at spille et instrument, og deltagerne i denne gruppe forbedrede i perioden flere dele af hjernen, sammenlignet med de andre deltagere.

Ted-Ed, 22. juli 2014
Indtalt af Anita Collins
Oversættelse og tilpasning: Hjerneskadeforeningen