I klippet fortæller Hanne Gade om hvordan hendes mand har ændret sig efter en hjerneskade.

HVEM ER DERINDE BAG DE LUKKEDE ØJENLÅG OG DET UFOKUSEREDE BLIK?
Endnu er det for tidligt at sige hvem der dukker op til overfladen. Du informeres om forventelige forandringer på grund af hjerneskaden, men sjældent om i hvilken grad de vil vise sig. Den håbefulde vil genkende mange personlighedstræk, den frygtsomme færre.

Før og efter

Du opdager hurtigt at du har mistet elskede sider af et menneske du kendte godt, og skal lære at forholde dig til helt fremmede sider. Forbered dig på en lang proces hvor du skiftevis kan genkende og ikke genkende den ramte. Den “gamle” og den “nye” er hyppigt anvendt sprogbrug blandt pårørende for at kunne sætte ord på forskellene på før og efter skaden.

I genoptræningsforløbet bliver du spurgt om den ramtes liv og psyke før skaden. De professionelle bruger din viden til at motivere den ramte for træningen ved at sætte mål med udgangspunkt i de tidligere interesser og personlighed, også når målet ikke er at vende tilbage til det tidligere niveau. For eksempel vil en person der har sejlet meget, ofte bliver motiveret af et mål om at komme tilbage i en båd.

Mens den ramte vågner op, kan du gradvist vænne dig til tanken om den udfordring der nu er en del af dit liv, og gøre op med dig selv om du er i stand til at acceptere at livet bliver helt anderledes end forventet, eller du kaster håndklædet i ringen og lader dig fysisk adskille fra den ramte.

Det kan tage måneder, for nogle år, før du får det fulde indblik i din nye situation – og selv da er der ingen sikre profetier. For nogle stopper udviklingen tidligt, for andre varer den ved hele livet – og nogle udvikler sig pludseligt og uventet på et tidspunkt hvor alle har opgivet at se flere positive forandringer.

TAG SELV ILTMASKEN PÅ FØR DU HJÆLPER ANDRE
Sådan siger kabinepersonalet om bord på flyet når du tager ud at rejse. Det råd gælder også i den situation du nu står i. Find en måde hvorpå du selv kan trække vejret – og tilgiv dig selv for at gøre det der er nødvendigt.

  • Det er OK at være vred på din skæbne.
  • Det er OK at du tænker på dig selv og dit eget liv.
  • Det er OK at holde fri og søge sammenhænge hvor du er helt dig selv.
I klippet fortæller psykolog Grethe Pedersen om hvad man kan forvente i det tidlige forløb og forklarer blandt andet den ramtes opvågning og forvirring.

Menneskehjernen

Menneskehjernen

Hvad er hjernen for en størrelse? Hvordan fungerer den? Hvad laver de forskellige dele af hjernen, og hvad sker der når de kommer til skade?

Symptomer og følger

Symptomer

Ligegyldigt hvad du foretager dig, så er det din hjerne der står bag. Bevægelse, tanker, sprog, sanser – det hele kan blive påvirket af en hjerneskade.

Mand, fitnes, træning, genoptræning

Genoptræning

Hjernen kan gå i stykker, men den kan også lære mange ting igen – det sker bare ikke af sig selv, men kræver træning – fysisk, kognitiv og tale.

Har du noget på hjerte?

Tilføjelser, rettelser eller kommentarer til indholdet kan du skrive her.
Vi vil også meget gerne høre om dine egne oplevelser tidligt i forløbet.