Flere unge får blodpropper i hjernen

Pressemeddelelse

Et stigende antal unge bliver ramt af en blodprop i hjernen. Især de unge mænd rammes. Det viser et nyt forskningsstudie fra Rigshospitalet. Sygdommen er fortsat sjælden blandt unge, men resultaterne giver anledning til et ekstra fokus på unge, både når det gælder forebyggelse og genoptræning. 

 Et nyt forskningsstudie fra Rigshospitalets projekt  ”Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade” viser, at antallet af helt unge mellem 15 og 30 år, der får en blodprop i hjernen, er steget mærkbart over en periode på 18 år.

Undersøgelsen dækker perioden fra 1994 til 2012 og er baseret på nationale sundhedsregistre. Især de seneste år fra 2006 og frem er antallet af blodpropper steget. Antallet af unge, der bliver ramt af en blodprop i hjernen, stiger i perioden 2006 til 2012 hvert eneste år med 12 procent. Samme tendens gør sig gældende for de såkaldte TCI’er – forbipasserende blodpropper i hjernen. I hele den periode, undersøgelsen dækker, er antallet af TCI’er blandt unge steget med 4 procent hvert eneste år. I 2012 fik 182 unge apopleksi og 63 TCI.

Resultatet overrasker læge og ph.d-studerende Maiken Tibæk, som har gennemført undersøgelsen. Hun understreger dog samtidig, at blodpropper i hjernen fortsat er sjældent blandt unge, sammenlignet med forekomsten i andre aldersgrupper.

 ”Man skal huske på, at selvom stigningen er stor, er det numerisk set stadig ikke mange unge, der får en blodprop i hjernen. Studiet viser, at det er en sjælden sygdom, der er blevet knap så sjælden,”  siger Maiken Tibæk.

 

Blodpropper i hjernen kan hænge sammen med livsstil
Kvinder rammes oftere af blodpropper i hjernen end mænd. Derfor er endnu et overraskende resultat ved undersøgelsen, at det først og fremmest er de unge mænd, der tegner sig for stigningen i antallet af blodpropper. Fra 2006-2012 stiger antallet af unge mænd, der får en blodprop i hjernen, med omkring 16 procent hvert eneste år. For TCI’er er den årlige stigning på knap 15 procent.

Undersøgelsen kan ikke give et svar på, hvorfor flere unge bliver ramt af blodpropper i hjernen, men andre forskningsstudier peger på, at livsstil kan have en betydning. 

”Fra udenlandske studier ved vi, at livsstilsfaktorer som overvægt, rygning, manglende motion og diabetes kan være faktorer, der øger risikoen for at få blodpropper i hjernen. I den tidsperiode, vi har kigget på, er disse risikofaktorer rent faktisk stabile i Danmark lige med undtagelse af forekomsten af diabetes, som er steget. Derfor kan der være en sammenhæng mellem diabetes og det stigende antal blodpropper i hjernen blandt unge. Men en undersøgelse som vores, der bygger på registerdata, kan ikke bekræfte eller afkræfte denne hypotese ,” siger Maiken Tibæk.

Pressemeddelelse, Rigshospitalet, 15.06.2016