Du kan søge om legat til en ferie med dit handicappede barn

Handicappede børns ferier (HBF) kan i samarbejde med Helene og Viggo Bruuns fond tilbyde dig at ansøge om muligheden for at få et tilskud til familieferie sammen med dit handicappede barn, der er under 18 år. HBF administreres af UlykkesPatientForeningen.

Den økonomiske støtte kan bruges til at betale for lejen af et sommerhus eller til en anden form for ferie eller aktivitet, der kommer dit handicappede barn til gode.

Hvordan fungerer det i praksis?
Helene og Viggo Bruuns fond har i samarbejde med Handicappede børns ferier besluttet at uddele et legat på op til 5.000 kr. pr. handicappet barn, hvor familien opfylder betingelserne for tildeling af legatet.

Ansøgningen skal indsendes senest den 15. maj 2016. Ansøgningsskemaet findes på Handicappede Børns feriers hjemmeside http://www.hbf.dk/familier/soeg-stoette/soeg-fond/

Handicappede børns ferier kan ikke love, at vi kan honorere alle ansøgninger, som vi modtager. Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de kommer ind, og hvis vi modtager flere ansøgninger, end vi kan honorere, prioriteres der efter først til mølle-princippet.

For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema, og du kan kun søge én gang.

Kriterier for, at dit barn kan komme i betragtning til et legat:

Den skattepligtige husstandsindkomst må ikke overstige ca. 150.000 kr. for enlige og ca. 300.000 kr. for par. Ovennævnte beløb reguleres med 27.405 kr. pr. barn.
Der må ikke være nævneværdig skattepligtig formue.

 
Kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges ansøgningen (både for ansøger og evt. ægtefælle).
Dokumentation for at barnet er handicappet.

 
Det udfyldte skema samt kopi af årsopgørelsen sendes til Handicappede børns ferier, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, att. Lone Jørgensen. Kan også skannes ind og sendes på mail til ljo@ulykkespatientforeningen.dk
Der foretages en individuel vurdering af familiens økonomiske situation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

 
Den videre sagsbehandling
Når Handicappede børns ferier har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet af bestyrelsen i Helene og Viggo Bruuns fond, og du vil modtage besked direkte fra fonden vedr. en evt. bevilling.