Rummelighed – er der plads til det?

Af Morten Lorenzen

Den Danske Ordbog definerer rummelighed som mulighed for at rumme meget; god plads. Og i overført betydning som evnen til at forstå og acceptere mange og meget forskellige holdninger.

Ordet anvender vi i mange sammenhænge, når vi taler om det sociale Danmark, om inklusion, om handicappede og om udsatte grupper. Men mest bruger vi ordet “rummelighed”, når der tales om arbejdsmarkedet og om at få flere mennesker med handicap i arbejde.

Det nye sort inden for politik er, at ALLE skal tilbage på arbejdsmarkedet. Om det er på fuld tid, på deltid, på flextid eller blot tyve minutter om ugen med sin egen sygeseng som støtte.

Vi ved, at rigtig mange med en erhvervet hjerneskade drømmer om at komme tilbage på arbejdsmarkedet. At genvinde en arbejdsidentitet, blive en bidragende borger og deltage i det sociale liv, som et arbejde også giver. At føle sig inkluderet og ikke ekskluderet. Blive set som det hele menneske, man er blevet igen, efter skaden er sket.

Men eet er, at politikerne ønsker såvel syge som mennesker med handicap tilbage på arbejdsmarkedet; noget helt andet er, om der er rummelighed på arbejdsmarkedet. Med andre ord – er der overhovedet nogen, der vil have dem? Faktum er, at kun 15% af samtlige danske virksomheder, offentlige som private, har en person med handicap ansat – og der ligger problemet.

Det er dejligt, at politikere laver love og rammer for rummelighed, men det skaber ikke job. Virksomhederne skaber job – hvis de vil. Det er virksomhederne, der skal forstå værdien af at have mennesker med handicap i medarbejderstaben. Alt for få arbejdsgivere gør plads til et menneske med handicap.

I Hjerneskadeforeningen rådgiver vi flere virksomheder, heriblandt medlemmer af vores Erhvervsklub, omkring det at have mennesker med handicap, herunder naturligvis hjerneskaderamte, som medarbejdere. For i mange sammenhænge handler det netop om information. Ikke alene for at bryde tabuer ned og fjerne fordomme, men også for at give viden om for eksempel mulighed for støtteordninger og hjælpemidler, tilgængelighed og økonomi.

Måske kunne vi opfordre politikerne til ikke kun at lave love og rammer, men også gode incitamenter og oplysningskampagner til virksomheder. Når vi er i dialog med og rådgiver virksomheder, oplever vi i høj grad, at viljen er til stede. Men det er et langt og sejt træk, der skal til for at en virksomhed tager skridtet og præsenterer et menneske med handicap som den nye medarbejder og kollega. Når kun 15% af landets virksom- heder har åbnet døren for et menneske med handicap, er der i den grad plads til forbedring, hvis ordet rummelighed overhovedet skal have sin berettigelse, når vi taler om arbejdsmarkedet.

Se Direktørens klumme som trykt i medlemsbladet Hjerneskadet #03 2016