Nyt e-læringsprogram skal styrke viden om hjerneskader

Hvad sker der i hjernen når man har fået en hjerneskade? Hvad kan det betyde for personens adfærd? Det er spørgsmål, som sundhedsprofessionelle der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade, blandt andet har brug for viden om for at kunne tilbyde den optimale behandling og rehabilitering.

Men sundhedsprofessionelle er ikke altid godt nok klædt på i arbejdet med personer med erhvervet hjerneskade.

Derfor har Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland sammen med de øvrige regioner som led i projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade udviklet en løsning, der kan bidrage til en neurofaglig opkvalificering. Bidraget er et nyt e-læringsprogram med titlen ’HJERNeLÆRING’.

Det nye e-læringsprogram skal styrke viden om hjernen og hjerneskader så den hjerneskadede får den bedst mulige behandling og rehabilitering.

– Fagpersoner som ikke har neurofaglig viden, kan mistolke personens adfærd. En skade i den forreste del af hjernen kan for eksempel resultere i upassende adfærd, og hvis man ikke har viden om hjernens funktion, kobler man måske ikke denne adfærd med skaden. Viden om de mekanismer der sker i hjernen ved en skade, skal gøre de sundhedsprofessionelle i stand til at forstå den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, fortæller neuropsykolog Trine Okkerstrøm Ryttersgaard.

Hun står i spidsen for et projekt på Aalborg Universitetshospital der gennem de seneste 3 år har arbejdet målrettet på at få unge med erhvervet hjerneskade udredt og i gang med tilbud der skal give dem et godt liv. Det er sket med aktiv opsporing af de berørte unge og et tæt samarbejde med kommunerne.

Det nye e-læringsprogram der giver en basal viden om hjernen, hjerneskader og -rehabilitering, er endnu et skridt mod at sikre sammenhæng mellem indsatsen i sygehusregi og den kommunale rehabilitering.

– Med e-læringsprogrammet kan vi tilbyde regionen, kommunen og private organisationer der arbejder med rehabilitering, at deres ansatte kan få basisviden inden for området – og det på en fleksibel måde der kan indpasses i hverdagen. Vi sikrer derved at vi har en fælles viden og et fælles sprog, så vi undgår misforståelser og forvirrede patienter og pårørende, siger Trine Okkerstrøm Ryttersgaard.

Fakta om HJERNeLÆRING

  • Indeholder basal neurofaglig viden inden for temaerne: Hjernen, hjerneskader og hjernerehabilitering.
  • Målgruppen er primært fagpersonale der enten lige er begyndt at arbejde med rehabilitering eller har behov for at opdatere deres viden. Målgruppen er typisk nyansat plejepersonale, ergo- og fysioterapeuter eller læger. Også personale i kommunerne der arbejder med rehabilitering på ”basalt” eller ”avanceret” niveau; fx koordinatorer, plejepersonale, pædagoger eller terapeuter, vil kunne have glæde af at tage et eller flere moduler.
  • Alle 5 regioner har samarbejdet om at udvikle programmet som led i Sundheds- og Ældreministeriets udmøntning af 100 millioner kroner til Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade 2013-2017.
  • Alle kan bruge programmet som snart bliver tilgængeligt på www.hjernelaering.dk

Yderligere oplysninger
HJERNeLÆRING lanceres onsdag den 30. august kl. 09.30 på den nationale konference: Unge med erhvervet hjerneskade – sammen skaber vi udvikling på Comwell Hvide Hus, Aalborg. Pressen er velkommen til at deltage.