Socialstyrelsen udgiver ny forløbsbeskrivelse

Socialstyrelsen udgiver forløbsbeskrivelse for rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Efter proppen – skal livet også leves

Alex Jensen overlevede en blodprop i hjernen og har siden viet sit liv til at arbejde for at hjælpe andre i samme situation og informere om livet med en hjerneskade. Gennem blandt andet sit frivillige engagement i Hjerneskadeforeningen har Alex Jensen mødt og hjulpet adskillige hjerneskadede og pårørende i deres rehabiliteringsforløb.

Bogen “Efter proppen – skal livet også leves! tager afsæt […]

Bag om Whiplash

Let forståelig og meget anvendelig håndbog belyser whiplash (og hjernerystelse) fra skadestidspunkt til håndtering i hverdagen. Bogen er spækket med gode beskrivelser af hvad whiplash er, hvilke symptomer og følger der er – og hvad de betyder, hvad man kan forvente i behandlingssystemet, og hvordan man håndterer udfordringerne i forhold til sig selv, sine omgivelser og de fagprofessionelle.

Bogen giver desuden […]

Hvidbog for rehabilitering

I ‘Hvidbog for rehabilitering’ præsenteres rehabiliteringen af hjerneskadede i Danmark samt opstilles anbefalinger for og udfordringer til udviklingen af rehabiliteringen for hjerneskadede i Danmark.