Bekymrende mangel på viden

Hjernesagen og Hjerneskadeforeningens fælles udtalelse om Socialstyrelsen konklusion på ny rapport om udbuddet af specialiserede tilbud til voksne med hjerneskader.

Pressemeddelelse: Velkommen nye ministre

Med nye ministre i Social-, Sundheds-, Beskæftigelses- og Ældreministerierne er der lagt an til en del vigtige møder mellem de nye ministre og Hjerneskadeforeningen.

Webinar: Kom godt igennem julen

Med en hjerneskade i rygsækken er der mange forholdsregler at tage og mange forberedelser at gøre i juletiden (og andre højtider)

Rigsrevisionen om genoptræningsplaner

Hjerneskadeforeningens direktør Morten Lorenzen fortæller hvad Rigsrevisionens beretning siger om anvendelsen af genoptræningsplaner i dag kritiseres.

Rigsrevisionen har lavet sin beretning – hvad gør vi nu?

Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning der viser alvorlige fejl og mangler i indsatsen over for patienter med hjerneskade. Hvad gør vi ved det?

Farvel til forslag om udvidelse af kommunernes skønsbeføjelser

Politisk aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser er heldigvis uden udvidelse af skønsbeføjelser til kommunerne.

Kommuner spekulerer i at give afslag på førtidspension

Avisen.dk bragte den 27. september artiklen 'Anklage: Kommuner spekulerer i at give hjerneskadede afslag på førtidspension'.

Direktørens klumme: Rummelighed – er der plads til det?

Direktørens klumme: Den Danske Ordbog definerer rummelighed som mulighed for at rumme meget; god plads. Og i overført betydning som evnen til at forstå og acceptere mange og meget forskellige holdninger.

Udspil til ny Servicelov møder kritik

Længe har det været kendt at Socialministeren ønskede en omskrivning af Serviceloven. - For at forenkle den, har det lydt. Handicaporganisationerne udtrykker stor bekymring for det nye udspil.

Sejr til BPA-borgere og deres hjælpere

Aarhus Kommune har aflønnet en stor gruppe handicaphjælpere for lavt. Den praksis underkendes nu af Statsforvaltningen.