Pårørendes rettigheder – høring på Christiansborg

Hjerneskadeforeningen og 10 andre organisationer står i dag bag en høring på Christiansborg om pårørendes rettigheder og plads på arbejdsmarkedet.

Borgerforslag: “Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken”

I øjeblikket indsamles støttetilkendegivelser til et borgerforslag om at syge mennesker skal ud af beskæftigelsespolitikken og over i social- og sundhedspolitikken. Forslaget indebærer blandt andet at man i højere grad skal anerkende faglige vurderinger og udtalelser fra egen læge.

Vi ved i Hjerneskadeforeningen at ofte, når man er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet på grund af en hjerneskade, er et af […]

Pressemeddelelse: Hvor er forpligtelsen?

Sundhedsstyrelsen har udsendt servicetjek og tilhørende 12 anbefalinger til hjerneskadeområdet. Hjerneskadeforeningen hilser anbefalingen velkommen, men savner forpligtelse.

Live: Vælgermøde

Hjerneskadeforeningen sendte i dag live fra vælgermøde hos Kilden/Incita i Valby. Tre Københavnske politikere deltog i panelet.

Højt specialiseret genoptræning i fare

Hjerneskadeforeningen, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har i dag sendt et fælles brev til samtlige sundhedsordførere for at udtrykke bekymring over situationen i Hammel.

Finanslov truer rådgivning til patienter

Det får store konsekvenser for rådgivningen når regeringen fjerner deres mulighed for at få refunderet momsen på de ydelser og ting foreninger køber for at kunne hjælpe patienter og pårørende.

Bedre vilkår til pårørende

Hjerneskadeforeningen er sammen med 12 andre organisationer afsender på et opråb til Christianborg om at sikre pårørende bedre.

Bekymrende mangel på viden

Hjernesagen og Hjerneskadeforeningens fælles udtalelse om Socialstyrelsen konklusion på ny rapport om udbuddet af specialiserede tilbud til voksne med hjerneskader.

Respons: Rigsrevisionens beretning

Hjerneskadeforeningens respons på Rigsrevisionens rapport (november 2016) om hjerneskadeområdet er forfattet af Hjerneskadeforeningens TaskForce og sendt til Sundhedsministeren, Folketingets Socialudvalg, Folketingets Sundhedsudvalg, Rigsrevisionen og Kommunernes Landsforening.

Pressemeddelelse: Velkommen nye ministre

Med nye ministre i Social-, Sundheds-, Beskæftigelses- og Ældreministerierne er der lagt an til en del vigtige møder mellem de nye ministre og Hjerneskadeforeningen.