Forskningspris til speciale om unge med erhvervet hjerneskade

Nyuddannede Katrine Larsen vinder prestigefyldt pris for sit speciale om psykologisk rehabilitering af unge med erhvervet hjerneskade.

Flere unge får blodpropper i hjernen

Et stigende antal unge bliver ramt af en blodprop i hjernen. Især de unge mænd rammes. Det viser et nyt forskningsstudie fra Rigshospitalet.

Nyt læringsværktøj skal hjælpe mennesker efter hjerneskade

Donation fra TrygFonden

Troels Myram, Dansksimulatoren Aps, har modtaget 1.990.400 kr. fra TrygFonden. Med donationen kan arbejdet med at videreudvikle det it-baserede læringsværktøj KomSim (KommunikationsSimulatoren) færdiggøres. KomSim er en digital platform, som skal hjælpe mennesker, der har fået en skade i hjernen, med at genoptræne de sproglige kompetencer. Hvert år rammes cirka 20.000 mennesker af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Heraf […]

Hjerneskadetræthed

Hjerneskadede oplever ofte hjernetræthed, og nu har den seneste forskning inden for området vist, at der er en klar sammenhæng imellem hjerneskader og hjernetræthed

Hjerneskadeforeningen uddeler stipendier

SCHOLARSTIPENDIER INDEN FOR HJERNESKADE OG HJERNESKADEREHABILITERING Hjerneskadeforeningen opslår hermed 4 scholarstipendier af 25.000 DKK til specialestuderende, som i deres specialer ønsker at beskæftige sig med en problemstilling inden for områderne hjerneskade og hjerneskaderehabilitering.

Sammenhæng mellem social status og sygdom

»Risikoen for at blive indlagt med en hjerneblodprop i Danmark hænger sammen med indtægtsniveauet. Den stiger jævnt med faldende indkomst og udtrykker en markant ulighed i sundhed selv i et højtudviklet velfærdssamfund som det danske,« siger chefstatistiker og ph.d. Klaus Kaae Andersen fra Kræftens Bekæmpelse, som er førsteforfatter på en artikel i Berlingske Tidende 31. juli 2014.

Social status og sygdom […]

Pårørende savner stadig information efter 5 år

Pårørende til hjerneskadepatienter savner stadig information og støtte efter fem år viser en ny undersøgelse. Neuropsykolog Anne Norup har undersøgt hvordan pårørende til personer med pludseligt opstået hjerneskade klarer sig i perioden efter det første chok er overstået, og efter fem år efterlyser de pårørende stadig bedre information og bedre samarbejde med de offentlige hjælpere og de er selv mindre aktive på […]