Høringssvar m.m. fra Hjerneskadeforeningens task force

Respons: Rigsrevisionens beretning

Hjerneskadeforeningens respons på Rigsrevisionens rapport (november 2016) om hjerneskadeområdet er forfattet af Hjerneskadeforeningens TaskForce og sendt til Sundhedsministeren, Folketingets Socialudvalg, Folketingets Sundhedsudvalg, Rigsrevisionen og Kommunernes Landsforening.

Kronik: Kommuners hjælp til hjerneskadede halter

Siden kommunalreformen er ansvaret blevet flyttet fra de gamle amter til de nye kommuner, og nu halter kvaliteten

Høringssvar: Genoptræning

Hjerneskadeforeningens høringssvar til Udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om træning i kommuner og regioner