Direktørens klumme: Rummelighed – er der plads til det?

Direktørens klumme: Den Danske Ordbog definerer rummelighed som mulighed for at rumme meget; god plads. Og i overført betydning som evnen til at forstå og acceptere mange og meget forskellige holdninger.

Direktørens klumme: Serviceloven skal revideres

Staten og kommunerne har fælles interesse i at få revideret serviceloven. Men vil det være godt for borgerne?

Direktørens Klumme: I kan da søge nogle fonde

Hvor svært kan det egentlig være at skaffe midler til aktiviteter og arrangementer når der er 14.000 almennyttige fonde og en lang række offentlige puljeordninger i Danmark?