Borgerforslag: “Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken”

I øjeblikket indsamles støttetilkendegivelser til et borgerforslag om at syge mennesker skal ud af beskæftigelsespolitikken og over i social- og sundhedspolitikken. Forslaget indebærer blandt andet at man i højere grad skal anerkende faglige vurderinger og udtalelser fra egen læge.

Vi ved i Hjerneskadeforeningen at ofte, når man er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet på grund af en hjerneskade, er et af de største ønsker at finde en vej tilbage dertil. Men ens hjerne brug for fred og ro og ikke afprøvning, nederlag, kontrol, pres og usikkerhed som blot gør én mere syg. Den ramte har også brug for at lære sig selv og sine nye begrænsninger at kende for overhovedet at kunne udfylde en plads i en virksomhed.

Så længe mennesker er syge, giver det ingen mening at vride dem igennem maskineriet i håb om at finde en minimal rest af arbejdsevne. Det giver derimod enormt meget mening at lade de syge bruge den lille bitte rest af arbejdsevne til at komme sig og til at finde en plads i en familie som skal lære at fungere påny.

Vi taler om mennesker som typisk vil være de første til at banke på døren til jobmarkedet hvis de på nogen måde kan – og hvis de vel og mærke bliver mødt af et system som er trygt og støttende og ikke usikkert og tungt at danse med.

Selv efter at de har fået tildelt førtidspension, drømmer mange hjerneskaderamte stadig om at få et job – blandt andet af den grund at et job kan give uvurderligt meget værdi og fjerne følelsen af at være nyttesløs og til besvær. En følelse som mange desværre har efter en hjerneskade.

Men indtil det enkelte menneske (og hjernen) er blevet nogenlunde hel igen, skal det menneske have hjælp og støtte på de præmisser der skal til for at de kommer sig. Det betyder blandt andet træning, hjælp til at få indsigt i og forstå egne ressourcer, strategier til at håndtere den hverdag personen har, og også hjælp til familien som helhed. Der skal ikke ligge det pres på én om at man først og fremmest skal tilbage til arbejdsmarkedet. Døren til arbejdsmarkedet skal de ramte som kommer til at kunne, nok gå ind af senere, hvis man vel og mærke lader den stå åben og ikke tvinger dem igennem for tidligt.

Vores medlemmer er blandt dem som rammes hårdt af beskæftigelsespolitikken på et tidspunkt hvor de skal hele og ikke stresse. Derfor fortæller vi om dette borgerforslag. Vi mener naturligvis at vores ramte skal have hjælp, støtte og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, men man må acceptere at det tager tid før det kan lade sig gøre. Tid hvor deres energi nødvendigvis må bruges et andet sted end i jobafprøvninger og lignende.

Læs hele borgerforslaget her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00638

Et borgerforslag er et forslag som en borger og mindst tre medstillere stiller for at få det behandlet af Folketinget. Forslaget overgår til Folketinget hvis 50.000 personer (med stemmeret til folketingsvalg) støtter forslaget, og det overholder reglerne for borgerforslag. Indsamlinger af underskrifter til støtte for forslaget slutter den 30. september, så ønsker du at støtte forslaget, skal du skrive under inden den dato.​