Bedre vilkår til pårørende

Hjerneskadeforeningen er sammen med 12 andre organisationer afsender på et opråb til Christianborg om at sikre pårørende bedre.

Hjælp til dem, der hjælper
- bedre vilkår for pårørende

Mange mennesker lever med svækkelse, kronisk sygdom og handicap, og mere end 750.000 af os danskere hjælper en eller flere af vore nærmeste. De fleste af os hjælper gerne, men 44 % oplever, at det er nødvendigt at hjælpe fordi den offentlige hjælp ikke er nok. Hjælpen er helt uvurderlig for dem, vi hjælper, men har også en kæmpestor samfundsøkonomisk betydning. Som pårørende hjælper vi typisk i mange år, og det kan slide på helbredet og påvirke vores arbejde og livskvalitet. Men der er ikke rigtig nogen til at hjælpe os, der hjælper. Støtte til pårørende er ofte tilfældig og tager sjældent højde for den pårørendes egen situation. Som pårørende har man ingen rettigheder og føler sig ofte taget for givet.

 

Kommuner og regioner skal forpligtes til at støtte pårørende

I vores nabolande Sverige og Norge er de i gang. Siden maj 2009 har svenske kommuner haft pligt til at tilbyde støtte til personer, som plejer en nærtstående, og i januar 2017 vedtog Norge en ny og forbedret retsstilling for pårørende. Det har i begge lande givet et øget fokus på og en større anerkendelse af pårørendes indsats, og fokus på de særlige vilkår for børn, der er pårørende.

Vi ønsker, at Danmark styrker pårørendes vilkår ved at skrive ind i serviceloven og sundheds­ loven, at kommunerne har pligt til at tilbyde støtte til pårørende. På den måde får kommuner og hospitaler fokus på at støtte og styrke pårørende, så konflikter og nedslidning kan undgås. Støtte til pårørende skal ses som en forebyggende indsats, der kan sikre:

  • At pårørende får adgang til den vejledning og støtte, der er behov for
  • At medarbejderne er rustet til at samarbejde med pårørende
  • At der er klare rammer for at inddrage pårørende
  • At der tages hensyn til pårørende ved samtaler, visitation mv.
  • At pårørende får information om relevante tilbud
  • At der foranstaltes forebyggende indsatser, der skal forhindre nedslidning af pårørende
  • At der tilbydes støtte til pårørende i alle familier -­ også de, som ikke er velfungerende
  • At der tages hånd om børn og unge i familier, der rammes af alvorlig sygdom
  • At pårørende anerkendes for deres indsats

 

Vi vil opfordre politikere til at arbejde for, at det bliver lovpligtigt at støtte pårørende, fordi ønsket om en forbedring af pårørendes vilkår rækker bredt på tværs af diagnoser og alder.

Når kommuner og regioner forpligtes til at støtte pårørende, vil det give et godt fundament for at inddrage, støtte og styrke pårørende.

De 13 underskrivende organisationer er, ud over Hjerneskadeforeningen, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer, FOA, Hjernesagen, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse, Parkinsonforeningen, Pårørende Danmark, Scleroseforeningen, Ulykkespatientforeningen og Hjerteforeningen.

Siden er opdateret 4. september 2017