Årsmøde satte fokus på holdninger til handicap

Tirsdag d. 3. februar 2015 afholdt Det Centrale Handicapråd sit første årsmøde på Fyn. Over 200 deltog i mødet, hvor hovedtemaerne var ’demokratisk ligeværd’ og ’holdninger til handicap’

Interessante oplæg fra minister og fagfolk gav inspiration og satte gang i refleksionerne, og alle deltagere fik mulighed for at give deres besyv med via live-afstemninger, der gav anledning til i høj grad at reflektere over det, der blev sagt.

”Det er Det Centrale Handicapråds første årsmøde. Vores ønske er at skabe et rum, hvor alle inden for handicapområdet mødes og diskuterer emner, der har stor betydning for mennesker med handicap i Danmark. Vi har ikke tidligere ikke haft sådan en handicappolitisk begivenhed i Danmark, og jeg synes, dagen har bevist, at der er opbakning til arrangementet fremover,” siger Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd.

Socialminister, Manu Sareen, benyttede lejligheden til at stille et hypotetisk spørgsmål om, hvorvidt deltagerne ville fortælle deres mor, at deres nye kæreste har et handicap, inden de skal møde hinanden første gang? 30 procent af deltagerne valgte svaret ”Nej, det har ingen betydning”, mens 70 procent svarede ”Ja, selvfølgelig. Så hun ikke bliver synligt overrasket og gør os alle pinligt berørt.”

En af pointerne i socialministerens oplæg var, at holdninger er vigtige – for holdninger bliver til ord, og ord bliver til handlinger. Det lagde fint op til præsentationen af de første resultater fra en ny undersøgelse om holdninger til handicap, som Det Centrale Handicapråd og Antidiskriminationsenheden fra Ankestyrelsen står bag.

”Undersøgelsen viser blandt andet, at der især på arbejdsmarkedet er barrierer og fordomme, som forhindrer mennesker med handicap i at få foden indenfor. Barriererne for at deltage og blive en del af fællesskabet er knap så markante, når det gælder uddannelse og fritid. Det er selvfølgelig positivt, men samtidig viser de forskellige resultater fra de tre samfundssfærer en skævvridning og må ses som et tydeligt tegn på, at der stadig er noget at arbejde med,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

Det Centrale Handicapråd vil arbejde videre med de input fra oplægsholdere og deltagere, der er kommet i løbet af dagen. Planen er, at årsmødet bliver en tilbagevendende begivenhed.

Foto: Paneldebat med Tue Byskov Bøtkjær (formand, DCH), Jonas Christoffersen (direktør for institut for Menneskerettigheder), Birgit Kirkebæk (ekspert i handicaphistorie), Anne Engelst Nørgaard (demokrati-forsker) og Thorkild Olesen (formand DH).

Se hele dagens program og oplægsholdere