Omkring 60% af alle mennesker, som rammes af en hjerneskade, får problemer med synet.

På trods af omfanget af synsforstyrrelser og synsnedsættelser, de mange forskellige former for funktionelle synsskader og ikke mindst de enorme komplikationer der opstår i hverdagen når synet ikke fungerer som det skal, er det en ofte overset følge af en hjerneskade.

Det er ikke usædvanligt at den ramte selv ikke har opdaget problemet med synet, og heller ikke at den ramte finder måder at kompensere for det, så omgivelserne ikke sådan lige opdager problemet. Maria Beadle er neurooptometrist. Det er en optiker som har specialiseret sig synet når det er hjernen som er gået i stykker. Maria er blandt andet tilknyttet Vejlefjord Rehabilitering og hjælper der de hjerneskaderamte som er i et rehabiliteringsforløb på stedet.

I denne episode af Hjernecast fortæller Maria om sit arbejde med at hjælpe mennesker som er blevet ramt af en hjerneskade til at fungere bedre i hverdagen ved enten at træne deres syn til et bedre niveau eller give dem strategier og hjælpemidler som giver bedre funktion og mere livskvalitet.

Maria Beadle giver os desuden et godt indblik i nogle af de mange synsforstyrrelser og synsnedsættelser man ofte støder på efter en hjerneskade. Og endelig fortæller Maria os om hvorfor jobbet som neurooptometrist er det bedste i verden.

Få mere viden om syn og hjerneskader: https://hjerneskadet.dk/for-skadede-voksne/synet/

Læs om Maria Beadle og virksomheden TrainYourEyes: https://tye.dk/info

Besøg Vejlefjords hjemmeside: https://vejlefjord.dk