Nyt rehabiliteringscenter i Ringsted

Ringstedhave er navnet på det nye rehabiliteringscenter der med innovative løsninger i et trygt og rart miljø skal hjælpe borgere med senhjerneskader til at blive selvhjulpne og komme hurtigt tilbage til dagligdagen. Og behovet er der.

– Det har været svært for kommunerne at skabe rimelige, trygge og tilstrækkeligt specialiserede rammer for de mange patienter. Simpelthen fordi der ikke er nok pladser på de få eksisterende rehabiliteringssteder i landet, forklarer Stine Louise Eising von Christierson der er administrerende direktør i den private health care-virksomhed Forenede Care, som står bag opførelsen af det nye rehabiliteringscenter i Ringsted.

Hun bakkes op af en kritisk rapport fra Rigsrevisionen fra november 2016. Rapporten konkluderede at der er en række udfordringer omkring kvaliteten i kommunernes tilbud om genoptræning og sammenhængen mellem sygehus og kommune. Blandt andet viste rapporten at et meget lille antal af patienter får tilbud om rehabilitering på et specialiseret niveau.

Rapporten gav anledning til at sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V) i 2017 bad Sundhedsstyrelsen om at gennemføre et servicetjek af hjerneskadeområdet. Og ved årsskiftet anerkendte Sundhedsstyrelsen efter servicetjekket at der i den grad er behov for yderligere indsatser på området.

– Derfor vil vi gerne i tæt samarbejde med blandt andre kommunerne, Hjerneskadeforeningen og Center for Hjerneskade nu forme og udvikle landets bedste, mest innovative og specialiserede rehabiliteringscenter, som vil tilbyde borgere med erhvervet hjerneskade en optimal indsats og målrettet støtte som lever op til Sundhedsstyrelsens krav og vejledninger, siger Stine Louise Eising von Christierson.

Målet er selvhjulpne borgere
Ringstedhave Rehabiliteringscenter holder til centralt i Ringsted by og vil fra den 2. april 2018 åbne dørene for modtagelsen af de første borgere på centeret som vil kunne modtage borgere fra alle landets kommuner.

– For en hjerneskadet kan selv de mest enkle ting og aktiviteter i dagligdagen være en udfordring. Vores klare mål med indsatsen på Ringstedhave er at den enkelte borger kan blive selvhjulpen og ikke være afhængig af andre når borgere  vender tilbage til dagligdagen. Det vil sige at kunne gå, tale, lave mad, planlægge sin egen dag, tage ud af huset, være en aktiv del af familien og lignende. Elementer som vi andre ofte tager for givet, men som bliver en udfordring når man bliver ramt af en hjerneskade, siger hun og uddyber:

– Al træningen og rehabiliteringen på Ringstedhave tager derfor udgangspunkt i den enkeltes situation, og alle beslutninger træffes ud fra en koordineret, sammenhængende og evidensbaseret indsats, forklarer hun og nævner, at centeret vil benytte sig af de nyeste teknologiske redskaber som blandt andet virtuelle træningsredskaber, døgnrytmelys og en sansehave.

Pårørende bliver også hjulpet
En hjerneskade påvirker ikke kun den ramte, men også de mennesker som er tæt på. Og som pårørende til en hjerneskadet kan man opleve reaktioner som kan være svære at håndtere alene.

– Det kan føles svært og ensomt som pårørende. Derfor har vi på Ringstedhave samtidig et stort fokus på også at kunne bistå de pårørende i forløbet. Det gør vi blandt andet ved undervisning, individuelle og gruppesamtaler, erfaringsudvekslinger og forskellige andre aktiviteter, siger Centerchef Christina Kjellerup Nielsen.

Om Ringstedhave Rehabiliteringscenter

Ringstedhave Rehabiliteringscenter fungerer som et døgntilbud til kommunerne hvor borgerne får tilbudt et skræddersyet rehabiliteringsophold af en varighed mellem fire uger til seks måneder. Der bliver plads til 15 borgere på rehabiliteringscenteret, som alle får mulighed for eneværelse med eget bad og toilet.

Centret åbner den 2. april 2018 og er centralt beliggende i Ringsted by. Centeret er blandt andet omgivet af en have,der indrettes som en sansehave. De mange sanseindtryk fra haven og i nærmiljøet vil være med til at stimulere borgerne og øge effekten af rehabiliteringen.

Alle borgere har eneværelse med eget bad og toilet. Fællesarealerne og værelserne er indrettet med døgnrytmelys, og der vil være mulighed for at træne i alle døgnets timer og i alle centerets faciliteter både indenfor og udenfor. Centeret vil blandt andet rumme tre træningsrum, hvor træning også tilbydes virtuelt.

Et ophold på Ringstedhave vil typisk variere fra fire uger til seks måneder alt efter kompleksiteten af borgerens situation. Der tilbydes dog også ophold af kortere varighed – et såkaldt ”boost-forløb” – målrettet tidligere og nye brugere, med henblik på at forbedre og genopfriske erhvervede funktioner og/eller at tilegne sig nye.

Ringstedhave vil kunne servicere alle borgere, som har en erhvervet hjerneskade forårsaget af sygdom eller en ulykke. For eksempel apopleksi (hjerneblødning eller blodprop), hjernetumor, infektioner, forgiftninger, iltmangel (for eksempel ved hjertestop) og hovedtraume.

Pressemeddelelse fra Forenede Care, 24. januar 2018

Foto: Ringstedhave Rehabiliteringscenter vil benytte sig af moderne genoptræningsteknikker og innovative tiltag og løsninger. Forenede Care.

Cirka 120.000 danskere lever med følgerne af en erhvervet hjerneskade, og over 20.000 får hvert år diagnosticeret en hjerneskade. Landets hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 patienter til genoptræning og rehabilitering i kommunerne.