PRESSEMEDDELELSE
28. november 2016

Hjerneskadeforeningen byder velkommen til de nye ministre

En ny regering er på plads, og med nye ministre i Social-, Sundheds-, Beskæftigelses- og Ældreministerierne er der lagt an til en del vigtige møder mellem de nye ministre og Hjerneskadeforeningen.

Hjerneskadeforeningen har i dag sendt et lykønskningsbrev til de nye ministre, hvor vi byder dem velkommen i jobbet og indbyder til dialog om de udfordringer vi og vores medlemmer ser og oplever i hverdagen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opfordrer vi til at tale med os om det rummelige arbejdsmarked. Fakta er at alt for få virksomheder, private som offentlige, har ansatte med funktionsnedsættelser. Hvis ikke virksomhederne vil det frivilligt, må der skrappere midler til.

Social- og Børneminister Mai Mercado opfordrer vi til at tale med os om de store udfordringer som der er i forhold til ”de glemte børn”, altså børn af forældre med følger af en erhvervet hjerneskade – og ikke mindst de forhold som bydes børn med senhjerneskader.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby opfordrer vi til at tale med os – gerne sammen med Kommunernes Landsforening og Regionerne – om de store udfordringer der er i forhold til genoptræning og rehabilitering. Udfordringer som Rigsrevisionen tidligere i november gjorde skarpt opmærksom på.

Ældreminister Thyra Frank opfordres til at tale med os om hvordan vi udvikler plejehjem og dagtilbud til de mange ældre med erhvervede hjerneskader – og ikke mindst forholdene for deres pårørende. Der er behov for at igangsætte et udviklingsprojekt der kigger ind i en fremtid med endnu flere ældre (og desværre måske også endnu flere hjerneskader som følge deraf).

Hjerneskadeforeningens største ønske til den nye regering er at vores medlemmer snart vil kunne mærke forandringer og igen kunne føle sig som medborgere med retten til et værdigt, meningsfyldt og selvstændigt liv der er værd at leve. At vi og vores medlemmer snart oplever lighed i tilbud i alle landets kommuner, sammenhæng i hele sundhedssektoren og fokus på kvalitet og faglighed i rehabilitering og genoptræning. Liv der reddes – skal også leves!

 

Kontakt
Hjerneskadeforeningen
Direktør Morten Lorenzen
morten@hjerneskadeforeningen.dk
2026 0138